عـــــــــــا دی
یه آی دی عادی
masihaaddee
یه پیشینه ی عادی
موضوعات عادی
آخرین یادداشت های عادی


یه آمار عادی : 555085

Powered by BlogSky.com

سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1387
آه !!! از تو من ؛ چه زیبا می شوم !

  

سلام 

  

... 

 

                                                            زمین ؛ دور تو می گرده 

                                                     زمان ، دست تو افتاده         تمام

                                                تماشا کن ، سکوت تو              خونه پر

                                               عجب عمقی                     مــــــــــی شه

                                                    به شب          از این تصویر رویایی

                                                           داده    تماشا کن ؛ تماشا کن

                                                             چه بی رحمانه زیبا یی

  

... 

  

سربلند بمونیم و ایرونی