عـــــــــــا دی
یه آی دی عادی
masihaaddee
یه پیشینه ی عادی
موضوعات عادی
آخرین یادداشت های عادی


یه آمار عادی : 555085

Powered by BlogSky.com

سه‌شنبه 21 اسفند‌ماه سال 1386
برو حالشو ببر !!

 

 

 

سلام

 

 

اول : جوجه طاغوت فانتزی !!! ؛

 

 

برین حال کنیم !!!؟؟؟؟

 

نه نه

 

برین !  ... حال کنین !!!!

 

ما

دستور دادیم

از محل ارث بابامون

به هر رعیتی که خر داره

100 من یونجه ی اضافی بدن !

تا تو این ایام تعطیلات نجسی که در پیشه

بیریزن تو شیکم الاغاشونو برن سفر و حالی به حولی

 

دیگه چی می خواین از جون ما

بازم برین بگین پول هندونه های صادراتی و ... کجا می ره !!!

بازم برین بگین سود شیکرای وارداتی و ... تو جیب کی می ره !!!

 

بازم ...

 

...

 

 

دوم : میر نوروزی ؛

 

مراسم میرنوروزیم واسه خودش مراسمی بوده ها

 

یکی می گفت

وقتی آبشنگولیفروشیا تعطیل شد

مراسم نجسیخورون کشیده شد به خونه ها و

تاثیرشو گذاشت روی نسل جدید و ...

یا وقتی فلانجا تعطیل شد

شهر تبدیل شد به ...

 

یکی دیگه می گفت

وقتی نذاری کسی قانونی مخالفت کنه

می ره تو زیر زمین و زیرزمینی مخالفت می کنه و ...

 

یکی دیگه می گفت

از وقتی نذاشتن مردم مثل بچه آدم

سالی یه شب از روی آتیش بپرن و خوش باشن

نه تنها آتیش بازی و قاشق زنی و ... به ترقه بازی تبدیل شد

بلکه مراسم نوظهور ترقه بازیم به جای یه شب به بیش از دو هفته افزایش پیدا کرد

 

حالا حکایت میر نوروزیم به نظر می رسه که

به همین وضعیت دچار شده

 

...

 

خدا روز پنجمشو به خیر کنه

 

...

 

 

 

سربلند بمونیم و ایرونی