عـــــــــــا دی
یه آی دی عادی
masihaaddee
یه پیشینه ی عادی
موضوعات عادی
آخرین یادداشت های عادی


یه آمار عادی : 555085

Powered by BlogSky.com

شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1385
زندگی ...

 

پس این ها همه اسمش زندگی ست  

دلتنگی ها ، دل خموشی ها ، ثانیه ها ، دقیقه ها

حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد

ما زنده ایم چون بیداریم

ما زنده ایم چون می خوابیم

و رستگار و سعادتمندیم

زیرا هنوز بر گستره ی ویرانه های وجودمان پانشینی

برای گنجشک عشق باقی گذاشته ایم

خوشبختیم زیرا هنوز صبح هامان آذین ملکوتی بانگ خروس هاست

سرو ها مبلغین بی منت سر سبزی اند

و شقایق ها پیام آوران آیه های سرخ عطر و آتش

برگچه های پیاز ، ترانه های طراوتند

و فکر من

واقعاً فکر کن که چه هولناک می شد اگر از میان آواها

بانگ خروس را بر می داشتند

و همین طور ریگ ها

و ماه

و منظومه ها

ما نیز باید دوست بداریم

آری باید

زیرا دوست داشتن خال با روح ماست

 

« حسین پناهی »

...

سربلند بمونیم و ایرونی

 

 نرگسی