عـــــــــــا دی
یه آی دی عادی
masihaaddee
یه پیشینه ی عادی
موضوعات عادی
آخرین یادداشت های عادی


یه آمار عادی : 555050

Powered by BlogSky.com

شنبه 15 مهر‌ماه سال 1385
امشب ...

 

سلام

 آسمان شب آسمانیان

امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نــوری دارم

باز امشب در اوج آسـمانم    باشـــد رازی بـا ستارگانم

امشب یک سر شوق و شورم
از ایـن عــالــم گــویــــــی دورم

از شـادی پـر گـیرم کـه رسـم بـه فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

در آسمان ها غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم

امشب یک سر شوق و شورم
از ایـن عــالــم گــویــــــی دورم
***
با ماه و پـرویـن سخنی گویم
وز روی مه خـود اثـری جویـم
جان یابم زین شبها     می تابم از غمها

مـاه و زهـره را بــه طـرب آرم
از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه ای بر لب ها     نغمه ای بر لب ها

امشب یک سر شوق و شورم
از ایـن عــالــم گـــــویــی دورم
***

...

 

سربلند بمونیم و ایرونی